Phrasen-词组

0042

女 士 nǚshì men 先 生 xiānshēng men . . .
Damen und Herren ...

0131

我 们 wǒmen de 孩 子 háizi men zài 花 园 huāyuán 跑 来 跑 去 pǎoláipǎoqù .
Unsere Kinder laufen im Garten herum.